Sběrač kamenů

  • 4UQL-1600III Rock picker

    4UQL-1600III Sběrač kamenů

    Kameny v zemědělské půdě výrazně ovlivní výnosy z výsadby a zároveň zjevně poškodí sázecí stroje, stroje na obhospodařování polí a sklizňové stroje.V mnoha zemích na západě, severozápadě a severu naší země je velké množství kamenů.

    Vyřešit problémy s obtížným odstraňováním kamenů v půdě a problémy s vysokými náklady na čištění.Naše společnost vyrábí nový typ stroje na sběr kamene 4UQL-1600III, která je vybavena čtyřkolovým traktorem o výkonu 120 koní.Ke stroji na sběr kamene je připojen přes tříbodový traktor.Traktor kráčí, aby řídil práci při sběru kamene.Rycí nůž zajíždí do půdy, aby sklidil plodiny a zeminu, aby ji dopravil do přední řady řetězu, a poté plodiny a zemina stékají do bubnu v zadní části.Půda prosakuje rotací bubnu a kameny jsou nakládány přes dopravníkový pás.

    Tento stroj na vybírání kamenů efektivně řeší problém s kamarády farmáři při vybírání kamenů.Stroj na sběr kamene je při rekultivaci obdělávané půdy v dobývacím prostoru, velkou roli sehrála oprava dopadové plochy sutí, oprava vodou poškozené zemědělské půdy, odvoz kamení a stavebního odpadu.